Omzetting naar Stichting

Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE 

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting. 
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

Belastingaangifte loont

Zorgkosten aftrekken van de belasting

naar Kees Dijkman van Ieder(in), het landelijke netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Voor medische zorg, hulpmiddelen, dieetvoeding en nog veel meer. Helaas krijg je niet al deze kosten vergoed. Je kunt een deel van die kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Het is niet per se nodig om deskundige hulp in te schakelen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting, maar het kan wel handig zijn. Neem eventueel dit artikel mee en attendeer degene die je helpt op de website www.meerkosten.nl voor uitgebreide uitleg, achtergrondinformatie en verwijzingen.

22-cartoon-zorgkostenDrempelbedrag

Je mag zorgkosten niet zomaar aftrekken. Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt gehad dan een bepaald drempelbedrag, mag je de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent je drempel automatisch. Je haalt de drempel overigens gemakkelijker dan je denkt. Als je een laag inkomen hebt, dan mag je bovendien een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. Wanneer je online aangifte doet, berekent het programma automatisch de verhoging.

Voorwaarden

Voor de aftrek van zorgkosten gelden een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die je betaald hebt voor jezelf, je fiscale partner, kinderen tot 27 jaar (ongeacht waar ze wonen) of gehandicapte of chronisch zieke personen van 27 jaar en ouder die bij je in huis wonen en die je intensief verzorgt. Je moet de kosten betaald hebben in het jaar waarover je aangifte doet.

Als je een vergoeding hebt gekregen (of als je die had kunnen krijgen), dan kun je de uitgaven niet nog eens aftrekken. Zorgpremies, kosten die vallen onder de dekking van de basisverzekering en eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar. Toch blijven er vaak nog genoeg kosten over die je wel kunt aftrekken.

Verschillende posten

Er zijn verschillende posten waaronder je gemaakte kosten kunt aftrekken. Hier zie je enkele voorbeelden.

Geneeskundige hulp

Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Hieronder vallen ook medische behandelingen in het buitenland die je verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens de in Nederland geldende medische standaarden.

Medicijnen op doktersvoorschrift

Geneesmiddelen en verbandmiddelen op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Extra vervoerskosten

Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Als je per openbaar vervoer of met een taxi reisde, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Als je met de auto bent gegaan, dan ga je uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. Je kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule. Als je een vergoeding van de zorgverzekeraar hebt gekregen voor het ziekenvervoer, dan moet je die in mindering brengen op de aftrek.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

Je kunt alleen dieetkosten opvoeren die genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst op http://bit.ly/BDdieet, en alleen als je dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. Je moet hiervoor over een ondertekende dieetverklaring beschikken. Je kunt bijvoorbeeld dieetkosten opvoeren voor het FODMAP-dieet of een fructose-intolerantie.


Kijk voor meer informatie op www.meerkosten.nl.