Omzetting naar Stichting

Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE 

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting. 
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

Wat is PDS

De precieze oorzaak van echte PDS is nog niet bekend. Er worden wel onderzoeken naar gedaan. Enkele mogelijke oorzaken van PDS zouden kunnen zijn: een bewegingsstoornis van het maag-darmkanaal, een verlaagde pijndrempel in de darm, een verstoring van de hersen-darm-as, een afwijkende darmflora, micro-ontstekingen.