Omzetting naar Stichting

Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE 

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting. 
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

PDSB: een goed doel!

Prikkels, juni 2008

Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen:

De CG-Raad heeft voor zichzelf en voor haar lidorganisaties, dus ook voor de PDS Belangenvereniging, bij de Belastingdienst een erkenning gekregen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' ofwel ANBI.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen.

Fiscale voordelen voor ANBI's:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.

Verdere voordelen zijn er op het gebied van:

  • De Vennootschapsbelasting
  • Loonheffingen
  • Overdrachtsbelasting
  • Inkomstenbelasting

Voordelen voor donateurs

Een voordeel van schenking aan een ANBI is, dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting als het totaal van alle giften meer dan 1% en minder dan 10% is van het drempelinkomen. De Belastingdienst betaalt mee aan deze giften. Iemand, die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel, kan meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt het verschil terug na aangifte inkomstenbelasting. Een donateur kan ervoor kiezen om het voordeel zelf te behouden of weg te schenken aan de ANBI van zijn voorkeur.

De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm (gewone, niet vastgelegde giften, of bij de notaris vastgelegde periodieke giften) kunnen deze giften gedeeltelijk of geheel in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de gever.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.anbi.nl