Omzetting naar Stichting

Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE 

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting. 
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

Resultaten Pati├źntonderzoek 2009 en 2006

PDS grote invloed op kwaliteit van leven

Neem PDS-patiënt serieus

PDS
Naar schatting heeft 8 tot 10% van de Nederlanders PDS (Prikkelbare Darm Syndroom), een chronische darmaandoening die gekenmerkt wordt door onder andere buikpijn en ontlastingsproblemen. Het stellen van de diagnose is vaak lastig en kan lang duren. Bovendien is er geen medicijn dat PDS kan genezen. Veel patiënten zijn dan ook niet tevreden over hun arts en/of behandeling.

Nieuwe behandelrichtlijn
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelt samen met o.a. de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) een nieuwe, multidisciplinaire behandelrichtlijn op. Doel hiervan is een snellere diagnose en een effectievere behandeling, die beter aansluit bij de ervaringen en wensen van de patiënt. Als input voor deze richtlijn is in samenwerking met VWBIntermedical een uitgebreide enquête gehouden onder een grote groep PDS-patiënten.

Hormonen en voeding invloed op klachten
De respondenten ervaren uiteenlopende klachten: naast darmklachten als buikpijn, diarree, obstipatie en winderigheid, hebben veel PDS-patiënten last van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en/of rugpijn. Daarnaast komen depressies vaker voor dan bij gezonde mensen.
De meeste patiënten hebben elke dag of enkele dagen per week darmklachten. De ernst van de buikpijn varieert sterk. Opvallend is dat de buikpijn lang niet altijd afneemt na de ontlasting, terwijl dat wel in de huidige criteria voor PDS (ROME III criteria) is opgenomen.
Driekwart van de PDS-patiënten is vrouw. Vrouwen hebben bovendien meer pijn en vaker obstipatie dan mannen. Uit het onderzoek blijkt dat de hormoonhuishouding (zwangerschap, anticonceptie) een rol kan spelen bij het klachtenpatroon.
Bekend was al dat stress kan zorgen voor meer PDS-klachten. Voeding heeft eveneens een grote invloed. Naast de bekende gasvormende producten als kool, peulvruchten, ui en koolzuur, vermijdt de PDS-patiënt ook vaak vet, melkproducten, koffie en suiker, omdat uit ervaring blijkt dat dit de klachten kan verminderen. Uit eerder onderzoek bleek al dat het vermijden van lactosebevattende voedingsmiddelen en citrusvruchten de klachten gunstig kan beïnvloeden.

Kwaliteit van leven kan beter
PDS heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven, de mate waarin men kan reizen en werken, en op het hebben van sociale contacten. Men heeft vaak minder energie en ervaart lichamelijke beperkingen die van invloed zijn op werk en relaties.
Het moeten vermijden van bepaalde voeding en de invloed van de verschillende darmklachten op de activiteiten hebben de meeste invloed op de kwaliteit van leven. Maar bijvoorbeeld ook de stemming en de seksuele beleving scoren bij PDS-patiënten lager dan bij gezonde mensen.

RelatieLopen 180x140

Er is vaak sprake van onbegrip, zowel vanuit de medische stand, als vanuit de sociale omgeving. Maar liefst driekwart van de respondenten is niet tevreden met het diagnose-/onderzoekstraject. Ze voelen zich niet serieus genomen en hadden vaker met de arts over de klachten willen praten. Naast de reguliere behandeling zoekt men ook zelf naar oplossingen.
Bulkvormers (vezels) worden het meest door artsen voorgeschreven, maar de PDS-patiënt heeft er lang niet altijd baat bij. Het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen is het meest effectief, gevolgd door ontspanningsoefeningen, medicijnen en supplementen zoals probiotica.

Samenwerking tussen de verschillende medisch betrokkenen, een snellere diagnose en meer begrip zouden wellicht kunnen leiden tot een hoger ervaren kwaliteit van leven. Helaas is dé oplossing nog niet gevonden en zal elke patiënt zelf moeten zoeken naar het leefpatroon dat voor hem of haar de klachten het meest verlicht. Hierbij kan de behandelaar een rol spelen, al is het maar door het geven van meer informatie en het serieuzer nemen van de patiënt.

Het complete onderzoeksrapport van maart 2009, waarin ook de enquête is opgenomen, kunt u hier downloaden.
---

De vragen over de vermeden voeding in bovenstaand onderzoek, zijn aanvullend op de vragen uit enquête die in 2006 is gehouden onder de PDSB-leden. Hierin werden gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk andere vragen gesteld, over de PDS-klachten en met name over verschillende behandelmethoden. Het rapport van dit onderzoek kunt u hier downloaden. De resultaten moeten nu dus in samenhang met de resultaten van het onderzoek in 2009 gelezen worden.