logo

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Van vereniging naar stichting

Op 1 januari 2020 is de PDSB omgezet van een vereniging naar een stichting. Op deze pagina vind je alle informatie. 

Wij zijn hard bezig om de website aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit kan echter enige tijd vergen. Wij rekenen op je begrip.

Veelgestelde vragen

Er komen regelmatig vragen bij ons binnen over de omzetting van de PDSB van een vereniging naar een stichting. Deze worden hier zo veel mogelijk beantwoord. 

Is de PDSB nu gefuseerd/samengegaan met de MLDS?

Nee. De PDSB en de Maag Lever Darm Stichting blijven aparte organisaties die naast elkaar bestaan. De PDSB is nu onderdeel van een stichting, Stichting Belangen MDL-patiënten. Deze stichting bestaat naast de MLDS, maar heeft wel dezelfde directeur en Raad van Toezicht als de MLDS.

Ook zullen sommige taken worden overgenomen door het servicebureau van de stichting, dat bemand wordt door medewerkers van de MLDS. Dit zijn taken die altijd al werden uitbesteed, zoals het bijhouden van de financiële en donateursadministratie. Het werk dat altijd al door vrijwilligers werd gedaan, blijft worden gedaan door vrijwilligers. De enige vrijwilligers die niet meer nodig zijn, zijn bestuursleden. De voormalige bestuursleden zijn nu lid van de Adviescommissie die de manager, Irene Spaan, gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. In de praktijk verandert er hier voor de meeste voormalige bestuursleden echter weinig.

In de statuten en het algemeen reglement van de nieuwe stichting staat duidelijk beschreven welke taken en verantwoordelijkheden de directeur, manager, Raad van Toezicht, Raad van Aangeslotenen en Adviescommissie hebben. We hebben erop toegezien dat de PDSB niet afhankelijk wordt van de MLDS of dat de MLDS kan bepalen wat de PDSB allemaal doet of waar het geld naartoe gaat. Als je meer vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met manager Irene Spaan via reganam.[antispam].@pdsb.nl.

 
Wordt een donatie aan de stichting vergoed door de zorgverzekeraar, net als het lidmaatschap van een patiƫntenvereniging?

Ja, mits je verzekeraar deze vergoeding geeft. Kijk hiervoor op de site van je verzekeraar. De PDSB is en blijft aangesloten bij Ieder(in), daarom wordt een donatie aan onze organisatie gewoon vergoed.

Sommige verzekeraars vergoeden de donatie in eerste instantie niet, omdat er nu 'donatie' op de factuur staat. Als je echter je bewijs van lidmaatschap downloadt via MijnPDSB en naar ze opstuurt, wordt het in veel gevallen alsnog vergoed.

We vinden het erg vervelend dat verschillende verzekeraars het nu niet meer vergoeden. We zijn in gesprek met verschillende instanties om ervoor te zorgen dat dit volgend jaar weer soepel verloopt.

 
Hoeveel moet ik doneren om Prikkels te ontvangen, kortingen te krijgen en toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website?

Iedereen die minimaal € 25 doneert, krijgt gedurende 12 maanden 4 keer het informatieblad Prikkels toegestuurd, kortingen bij behandelaars en webwinkels en toegang tot het besloten gedeelte van de website.

 

Uitleg

Uitgebreide uitleg over de structuur van de nieuwe stichting.

Begeleidende brief bij Prikkels december 2019 met uitleg over wat er gebeurt met het lidmaatschap.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering in mei 2018 uit Prikkels met de uitslag van de enquête onder de leden over de toekomst van de PDSB. Hierin kwam als eerste een mogelijke intensievere samenwerking met de MLDS naar voren, een optie waar het grootste deel van de stemmen naartoe ging.

Verslag van de extra ledenvergadering in november 2018 in Prikkels, waarin de plannen voor het omzetten van de PDSB naar een stichting voor het eerst werden gepresenteerd aan de leden.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering in mei 2019 in Prikkels waarin meer uitleg werd gegeven over de omzetting naar een stichting.

Verslag van de extra ledenvergaderingen in september en oktober 2019 in Prikkels waarin unaniem voor werd gestemd over de omzetting van de PDSB naar een stichting.

Egel PDSB bijeenkomst

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimda.[antispam].@pdsb.nl

negarvehcsidem.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word vriend van de PDSB! De voordelen op een rij: