logo

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Wie zijn we

Op de pagina Contact staat wie de directeur en manager zijn en hoe je ons kunt bereiken.

Missie

De missie van de PDSB is: bevorderen van het lichamelijk en sociaal welzijn van mensen met Prikkelbare Darm Syndroom en aanverwante functionele buikklachten. Voorts het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar deze ziektebeelden.

Onze doelstelling is: het vergemakkelijken van het leven voor mensen met PDS en aanverwante functionele buikklachten. Op de pagina Wat doen we lees je hoe we dat doen.

 

Meerjarenplan

De vertaling van deze missie is in een meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen uitgewerkt. We zijn dus volop aan de slag!  

Omgangsvormen/Gedragscode

Bij de realisatie van onze missie en meerjarenplannen hechten wij belang aan goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de interne gedragscode, die binnen de PDSB wordt gehanteerd. Alle donateurs, (vrijwillige) medewerkers en klanten worden geacht deze gedragscode na te leven.

Samenwerking

De PDSB vergroot haar slagkracht door actieve samenwerking met verschillende partijen, waaronder de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De PDSB is lid van Ieder(in) enPatiëntenfederatie Nederland. De PDSB probeert zo veel mogelijk via samenwerking haar doelen te bereiken. Zo zijn er regelmatig contacten met de CCUVN, de FES en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. De PDSB nam deel aan een onderzoeksproject genaamd REDUCE PDS. Dit project werd gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de MLDS.
Egels praten

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimda.[antispam].@pdsb.nl

negarvehcsidem.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word vriend van de PDSB! De voordelen op een rij: